Reference

  • Zgrada uprave HEP-a (Ulica Grada Vukovara 47),
  • Trgovački centri Lidl (Avenija Dubrava, Oranice, Svetice i Grad Zaprešić),
  • Dom zdravlja Grada Senja,
  • Vila Rudi u Rogoznici,
  • Kamena kuća u Ljutićima na otoku Krku,
  • niz obiteljskih kuća i stanova na području cijele Republike Hrvatske i Republike Austrije