Alucobond fasada

alucobond

Aluminijske fasade su sastavljene od samonosivih elemenata izrađenih od aluminijskih profila i stakla. Elemente čine nosive vertikale koje se, sistemom sidrišta, pričvršćuju na betonsku konstrukciju, a u vertikale se ugrađuju fiksni dijelovi fasade, vrata i prozori. Prozori se ostakljuju termo staklom, a parapetno polje emajliranim, kaljenim, refleksnim staklom, aluminijskim limom ili alucobond panelom.

Posebnu pažnju stavljamo na hladno varenje.

Najjednostavniji tip fasade je kontinuirana (klasična) fasada. Nešto složeniji sistem fasade je polustrukturalna fasada koju sačinjavaju aluminijski ramovi sa staklom, a osnovni cilj je približavanje boje stakla boji ramova čime se postiže kompaktnost tj. aluminijski ramovi se teže uočavaju, a staklo je dominantno.

Strukturalna fasada je, za razliku od polustrukturalne i kontinuirane fasade, sistem fasade bez vidljivih aluminijskih nosivih profila, a izvodi se tehnikom lijepljenja stakla na aluminijske profile.

Tako izvedene staklene fasade odlikuju se modernim i atraktivnim izgledom.

Po tehničko-konstruktivnoj podjeli razlikujemo:

  • Kontinuiranu (klasičnu) fasadu
  • Polustrukturalnu fasadu
  • Strukturalnu fasadu